Avrupa ve Amerika  arasındaki veri transferini düzenleyen ilgili yasa Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından iptal edildi. “Safe Harbor” (Güvenli Liman) olarak adlandırılan bu yasa Facebook, Microsoft gibi teknoloji şirketlerine “yeterli düzeyde” korunacağı garanti verildiği sürece kullanıcı bilgilerinin veri  merkezleri arasında transfer edilmesine olanak sağlıyordu. AB Adalet Divanı’nın aldığı bu karar ABD merkezli teknoloji şirketlerini zorlayacak gibi görünüyor.

Kararın başlangıç noktası Facebook İrlanda’ya karşı açılan bir davaydı. NSA’nın kitle gözetim programları tarafından özel hayat ihlali yapıldığını ileri süren Avusturyalı Max Schrems durumu mahkemeye taşıdı. AB Adalet Divanı başvuruyu geçerli buldu ve verilerin Avrupa ve Amerika arasındaki transferinin, veri koruma yetkililerince engellenebileceğine karar verdi.

Bu dava, daha önce İrlandalı yetkililer tarafından dikkate alınmamıştı fakat Adalet Divanı İrlandalı yetkililerin şikayeti tekrar değerlendirmesi gerektiğini ve Avrupalı Facebook kullanıcılarının verilerinin Amerika’ya transferinin engellenip engellenmeyeceği konusunda karar vermeleri gerektiğini belirtti. Amerika’nın kişisel veri korumasının yeterli düzeyde olmadığını ve bu durumun Safe Horbor’u geçersiz kıldığını da ekledi.
ABD verilerin yeterli düzeyde korunmadığı iddiasını reddederek verilerin yalnızca özel bir durum için kullanıldığını belirtti.